ROSE - JURISROSE

Reducerea riscului de abandon universitar al studenților din primul an universitar de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

În vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterii gradului de retenție în primul an de studii universitare este derulat în România Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE).

Proiectul ROSE este finanțat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015 şi implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, este una din facultățile din România implicate în realizarea obiectivelor Proiectului ROSE.

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați este Beneficiar al subproiectului JURISROSE, inclus în Schema de Granturi pentru Universități, o subcomponentă a Proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO.

Prin Acordului de grant nr. 190/SGU/NC/II/12.09.2019, încheiat între Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați se implementează subproiectul Reducerea riscului de abandon universitar a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Acronim: JURISROSE.

Scopul subproiectului JURISROSE vizează implementarea unui program de activități de tipul celor remediale, de coaching, consiliere profesională și orientare în carieră, dezvoltare personală și tutorat, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, în vederea creșterii promovabilității și a rezultatelor bune și foarte bune ale studenților înmatriculați în anul I de studii, ciclul licență, la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați.

Activităţile proiectului

  • Program pentru studenți de îndrumare și sprijin (tutorat)
  • Programe remediale pentru sprijinirea și asistarea studenților pe parcursul învățării academice, precum și desfășurarea de activități de recuperare și ameliorare a învățării
  • Consiliere profesională și orientare în carieră
  • Coaching și dezvoltare personală
  • Ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici
  • Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale și profesionale (vizite la instituții de profil din București)

Grupul țintă este reprezentat de 100 studenți din anul I de studii (câte 50 studenți pe an) din cadrul specializărilor Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, ce prezintă un risc ridicat de abandon al studiilor universitare de licență.

Beneficiari indirecți:

  • cadre didactice (formatori) din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, respectiv, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice prin reducerea ratei abandonului studiilor universitare
  • studenții Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.

Durata de implementare: 24 luni