Istoric

Istoric
În anul 1990, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751 a luat fiinţă în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice

Facultatea şi-a deschis porţile la 1 octombrie 1990 cu un număr de 235 studenţi la cursul de zi şi fără frecvenţă şi un număr de 30 de cadre titulare.

În cei 31 de ani de existenţă, structura facultăţii a suferit o serie de modificări în privinţa specializărilor. În anul universitar 1993–1994 s-a obținut autorizarea funcționării specializării „Drept Economic și Administrativ”, aceasta schimbându-și ulterior denumirea în „Administrație Publică” și care în anul 2002 a fost acreditată conform H.G. nr. 410/2002.

Pana la 30 septembrie 2021, prin HG nr.916 din 11.08.2005, facultatea noastra s-a numit Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice. In prezent, facultatea noastra functioneaza sub denumirea: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, conform HG nr. 403, publicata in Monitorul Oficial 348 din 12 aprilie 2021. În cadrul facultăţii pregătirea se realizează pe două domenii de licenţă Drept şi Ştiinţe administrative, după cum urmează:
 • Domeniul Drept, programul de studii: Drept, durata studiilor de 4 ani;
 • Domeniul Ştiinţe administrative, programul de studii: Administraţie publică, durata studiilor de 3 ani.
Acreditarea programelor de studii de licenţă Drept și Administraţie publică, a fost efectuată potrivit HG nr. 749 din 24.06.2009.
Astăzi funcţionăm cu şapte programe de master:
 • Domeniul Drept: „Dreptul european al afacerilor”
 • Domeniul Drept: „Carieră judiciară”
 • Domeniul Drept: „Ştiinţe penale şi criminalistică”
 • Domeniul Drept: „Combaterea criminalităţii informatice”
 • Domeniul Ştiinţe administrative: „Administraţie publică şi Integrare Europeană”
 • Domeniul Ştiinţe administrative: „Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră”
 • Domeniul Ştiinţe administrative: „E-guvernare și digitalizare în administrația publică”
Între anii 1993 şi 2021 au urmat cursurile facultaţii şi au absolvit un număr total de studenţi de 8544 de studenţi, din care 7883 sunt absolvenţi de licenţă ai programelor de studii Drept şi Administraţie Publică, forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă. 661 de studenţi au absolvit studii universitare de masterat, din care 306 absolvenţi pe domeniul Drept şi 355 pe domeniul Ştiinţe administrative.

Cadrele didactice din cele două departamente ale facultăţii (Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale) acoperă toate activităţile didactice din domeniile de studiu Drept şi Ştiinţe Administrative. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialişti de prestigiu din justiţie şi administraţie, ceea ce conferă un nivel superior de predare şi o împletire armonioasă a teoriei cu practica.

Pe parcursul anilor s-au reţinut în învăţământul universitar o serie de absolvenţi străluciţi în vederea formării de noi cadre didactice. Treptat s-a format un corp profesoral cu experienţă care îşi dă concursul în vederea unei pregătiri de nivel european a studenţilor.

Astăzi, corpul profesoral al facultăţii este format din 32 cadre didactice titulare, dintre care: 8 profesori, 8 conferenţiari, 16 lectori. Din totalul cadrelor didactice toti 32 sunt doctori în ştiinţe. În cadrul facultăţii îşi mai desfăşoară activitatea şi un număr de alte 11 cadre didactice asociate, respectiv 5 profesori, 4 lectori si 2 asistenti.
Desfăşurarea activităţii didactice conform planurilor de învăţământ s-a realizat şi prin aportul unor cadre didactice de la alte catedre din universitatea noastră şi din alte centre universitare, respectiv Bucureşti.

Ca o recunoaştere a valorii corpului profesoral al facultăţii, aceasta a devenit membră a Asociaţiei Naţionale a Şcolilor şi Instituţiilor de Învăţământ Superior Administrativ, cea de-a II a Conferinţă Naţională a acesteia desfăşurându-se la Galaţi în anul 2003, gazdă şi organizator fiind facultatea noastră.

De asemenea, facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din Europa, prin intermediul reţelei europene de învăţământ superior din domeniul administraţiei publice (NISPAcee) a cărei membră este din anul 2009.

Cadrele didactice din Facultatea de Drept si Stiinte Administrative au desfăşurat activităţi pe mai multe planuri. Toată această activitate s-a concretizat în apariţia de: cărţi, cursuri, articole în reviste centrale, articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, comunicări în reuniuni internaţionale.

Din anul 2007, facultatea a avut analele proprii – Fascicula XXII – Drept şi Administraţie publică (ISSN 1843- 8334), iar din 2008 – Revista de Administraţie Publică şi Studii Regionale, Public Administration and Regional Studies (ISSN 2065- 1759). Din anul 2018 facultatea editeaza un nou volum din seria  Analelor: The Annals of ”Dunarea de Jos” University of Galati. Legal Sciences. Fascicula XXVI (ALS) Tematica abordată de un colectiv mărit de autori-cadre didactice, s-a extins cu problematică şi a cunoscut o abordare aprofundată în acord cu specificul regiunii şi al preocupărilor din activitatea de cercetare.

Din anul 2009, cu un colectiv de editori studenţi coordonat de cadre didactice a luat fiinţă Revista studenţească ECCE IURIS.
Începând cu anul 2008, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti s-a deschis şi pentru studenţii altor instituţii de învăţământ juridic din ţară sub numele de DONARIS. Din 2009, facultatea organizează Conferinţa internaţională a cadrelor didactice ,,Educaţie, Cercetare şi Progres în Mileniul III’’. 

De la înfiinţare s-au promovat următoarele acorduri internaţionale:
 • 1996: Acord de cooperare cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse şi cu Universitatea din Paris – XII Val de Maine (contract nr.5 – JEP 111-58-96), în vederea restructurării filierelor de studii şi administraţie publică pe durata 1996 – 1999
 • 1999 – 2001: Contract de colaborare cu Universitatea din Montpellier (Franţa) în domeniul pregătirii în administraţie publică europeană
 • 1999 – 2001: Contract de colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse (1B JEP-14210/1999) în domeniul pregătirii colectivităţilor teritoriale în perspectiva integrării europene (adaptarea la acquis-ul comunitar)
Începând cu anul 2003 şi până în prezent se desfăşoară o serie de acorduri care presupun atât mobilităţi ale cadrelor didactice, cât şi ale studenţilor, cu următoarele universităţi partenere:
 • Université du Havre, Franţa
 • L’Université PARIS XXI Val de Marne, Franţa
 • Université de Picardie „Jules Verne”, Amiens, Franţa
 • Haute Ecole provinciale Leon-Eli Troclet, Liège, Belgia
 • Université de Liège, Belgia
 • Universidad de Valladolid, Spania
 • University of Schmalkladen, Germania
 • Philipps Universitat Marburg, Germania
 • Universita degli Studi di Foggia, Italia
 • Wyzsza Szkola Administracji Publicznej, Polonia
 • Universidade da Coruña, Spania
 • Erasmus University Rotterdam, Olanda
În cadrul acestor relaţii de colaborare, unele cadre didactice din facultatea noastră au beneficiat de stagii de pregătire şi/sau specializare. În cadrul relaţiilor de colaborare cu alte universităţi din Europa, se desfăşoară şi programe de mobilitate studenţească în centrele universitare din Franţa, de la Jules Verne Amiens, Paris XXII, precum şi din alte ţări ca Belgia, Spania, Italia, Polonia, Germania.
Competențe de specialitate
Competențe și abilități
Informaţii generale privind admiterea
Misiunea facultății
Cercetare științifică
Ce câștigi dacă alegi Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi
Viaţa studenţească, orientare în carieră
Relații internaționale