Facultatea de Drept și Științe Administrative

Image

De ce facultatea noastră?

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este o instituție de învățământ superior care își propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan național, cât și european.

În acest scop, și în acord cu misiunea facultății, planul managerial este structurat pe o serie de obiective care vizează cele două componente majore ale acvității noastre, și anume:
  • didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și Administrație publică;
  • de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile menționate.

Noutăți

Ghidul studentului UDJG 2023-2024
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image