Doctor Honoris Causa

Profesor univ. dr. Neagu DJUVARA

   Neagu DJUVARA     

            Născut pe 18 august 1916 la Bucureşti, Neagu Djuvara îşi face studiile la Paris, fiind licențiat în istorie la Sorbona (1937), obținând şi titlul de doctor în drept, tot la Paris, în 1940. Se reîntoarce la Bucureşti şi este implicat, ca elev-ofițer, în campania din Basarabia şi Transnistria în perioada iunie - noiembrie 1941. În anul 1943 devine diplomat de carieră, fiind admis prin concurs în Ministerul de Externe şi trimis la Stockholm ca secretar de legație în 1944 - post pe care îl va ocupa până în 1947.

Fiind un valoros diplomat de carieră - după ce făcuse parte din „micul grup de la Externe" din România şi apoi recunoscut în Occident că susţinuse, clandestin, cauza Aliaţilor, împotriva Germaniei naziste, i s-a permis accesul direct la elita politică românească în exil, care era refugiată în Franţa şi în America (Grigore Gafencu, Alexandru Cretzianu, Constantin Vişoianu, Brutus Coste, Radu Plessia (Pleşia), George Anastasiu, Emil Ciurea, Aristide Burileanu ş.a.). În această perioadă de refugiu, departe de țară, intră în legătură cu Comitetul Naţional Român, condus de generalul Rădescu, şi asistă la toate negocierile dintre partidele politice în exil, militând neîncetat pentru soarta românilor, în diverse organizații ale exilului românesc (secretar general al Comitetului de Asistență a Refugiaților Români de la Paris, jurnalist la Radio Europa Liberă, secretar general al Fundației Universitare „Carol I", exercitând şi funcția de secretar general al Casei Romaneşti de la Paris (1984-1989).

Îşi continuă munca diplomatică, plecând în 1961 în Africa, în Republica Niger, unde va sta douăzeci si trei de ani în calitate de consilier diplomatic si juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine. Totodată, în această perioadă, este concomitent profesor de drept internațional şi istorie economică, la Universitatea din Niamey.

În anul 1972, după studii de filozofie la Paris, obține doctoratul de stat (docența) la Sorbona, iar în anul 1988 primeşte diploma Institutului de Limbi şi Civilizații Orientale de la Paris.

Se reîntoarce în țară în decembrie 1989, iar între 1991 şi 1998 activează ca profesor - asociat la Universitatea din Bucureşti. Este membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol" din Iaşi şi a Institutului de Istorie „N. Iorga" din Bucureşti. A fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Național „Serviciul Credincios" si cu „Ordre des Arts et des Lettres" în grad de Ofițer.

Profesor univ. dr. Corneliu BÂRSAN

Corneliu Birsan                  

         Domnul profesor univ. Corneliu Bîrsan, născut la 16 decembrie 1943, este licențiat al Facultăţii de Drept a Universității din București, din anul 1966, devenind doctor în științe juridice în anul 1977, în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior.

Odată cu finalizarea studiilor și satisfacerea serviciului militar, este numit, la data de 22 ianuarie 1967, asistent suplinitor la Catedra de Drept Privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Ulterior, întreaga carieră profesională universitară a domnului profesor Corneliu Bîrsan s-a desfăşurat în cadrul aceleiaşi catedre, trecând progresiv prin treptele carierei academice, începând cu funcția de asistent suplinitor (1967 - 1970), asistent (1970 - 1976), lector (1976 – 1990), conferențiar (1990 - 1992), devenind profesor universitar începând cu 15 februarie 1992.

Începând cu data de 1 noiembrie 1998, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei  îl alege pe domnul profesor Corneliu Bîrsan în calitate de judecător în numele României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg pentru un mandat de trei ani (1998 - 2001), fiind reales ulterior pentru încă două mandate (2001 - 2007 și 2007 - 2013).

În această calitate, Domnul Profesor Bîrsan a sprijint o serie de demersuri de modificare a legislației românești în sensul conformității acesteia cu standardele europene în materie, fiind recunoscut de ceilalți judecători din cadrul Curții Europe a Drepturilor Omului ca un specialist de înalt nivel, ale cărui competențe în materia dreptului civil au fost extrem de utile în numeroase cauze în domenii precum protecția dreptului de proprietate, adopții, protecția minorilor, contribuția Domniei Sale la dezvoltarea Curții Europene a Drepturilor Omului având o valoare adăugată „reală și ridicată”, așa cum scria fostul președinte al Curții, Jean-Paul Costa într-o lucrare omagială dedicată Profesorului Bîrsan.

Profesor univ. dr. Mircea DUȚU

Mircea Dutu

             Domnul profesor univ. Mircea Duțu, născut la 1 decembrie 1957, în comuna gorjeană Dănciulești, este licențiat al Facultăţii de Drept a Universității din București din anul 1981, devenind doctor în științe juridice în anul 1992 în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Chiar înainte de finalizarea studiilor, devine cel mai tânăr colaborator al prestigiosului săptămânal „Contemporanul” (1981), iar primul său studiu juridic, intitulat „Principii şi norme juridice ale unui nou ordin internaţional privind explorarea şi exploatarea spaţiului extraterestru”, publicat în nr. 3 din 1981 al Revistei „Studii şi Cercetări Juridice”, avea să fie publicat în străinătate, în Revista „Magyar Jog” din Budapesta, zece ani mai târziu. Ulterior, întreaga carieră profesională a domnului Profesor Mircea Duțu s-a desfăşurat în jurul științelor juridice, întâi în calitate de procuror la Parchetul Tribunalului București, apoi consilier juridic și avocat, trecând totodată prin treptele carierei academice și devenind profesor universitar acum aproape douăzeci de ani.

Prim bursier NATO din România post-decembristă, profesorul Mircea Duțu devine creator de școală juridică într-o perioadă în care nevoile societății românești democratizate au nevoie stringentă de juriști, contribuind la crearea Universității Ecologice din București, al cărei Rector devine în anul 2001.

Domnul Profesor Duțu a sprijinit o serie de demersuri de modificare a legislației românești în sensul conformității acesteia cu standardele europene și internaționale în materie, prin contribuţii fondatoare, de pionierat în România, la afirmarea ca discipline ştiinţifice şi de studiu universitar a unor noi domenii juridice, de amplă perspectivă, respectiv dreptul mediului şi dreptul urbanismului.

Domnul profesor univ. Mircea Duțu, a fost primul cadru didactic care a publicat un curs de drept al urbanismului, predând, totodată, cursuri de dreptul mediului și drept comunitar al mediului. În acest context, recunoașterea abilităţilor de conducător cu care este înzestrat s-a concretizat în alegerea sa în funcția de Decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, funcție pe care a ocupat-o în perioada 1998-2001, respectiv alegerea în calitate de Rector al Universităţii Ecologice din Bucureşti (2001-2008), fiind în prezent Președinte al acestei instituții de învățământ superior.

Profesor univ. dr. Augusto SINAGRA

Augusto Sinagra

          Născut la 18 august 1941 în Catania, Sicilia, Augusto Sinagra  este absolvent al Facultății de Drept a Universității din Palermo și s-a specializat în Drept Internațional din anul 1962.

Pe lângă activitatea de judecător, începută în anul 1965, profesorul Sinagra a activat în calitate de consultant juridic al Camerei Deputaților din Republica Italiană, consultant juridic al Ministerului Italian de Externe, arbitru internațional pe lângă Oficiul European de Brevete, Membru al Tribunalului Administrativ al Agenției Spațiale Europene, secretar al Tribunalului Administrativ al Institutului Italian-Latinoamerican, consultant al Grupului Italian al studenților și absolvenților Academiei de Drept Internațional de la Haga.

Începe cariera academică în anul 1973, în calitate de profesor asociat, titular al cursurilor de Organizații Internaționale și de Dreptul și Politica Comunităților Europene, titularizându-se în învățământul superior juridic în anul 1980, devenind titular al cursului de Drept Internațional la Universitățile din Genova și Trieste, activitate pe care o desfășoară neîntrerupt până în prezent, fiind titular al cursurilor de Drept Internațional, Drept European, Studii Internaționale la numeroase instituții de învățământ superior juridic din Italia.

Preocupările sale pentru știința și studiul dreptului se manifestă prin publicarea unui impresionant număr de articole și studii de specialitate în domenii conexe dreptului internațional, dreptului european și relațiilor internaționale (145), precum și a peste 10 monografii în materia dreptului internațional și european, precum şi participarea la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice, atât în calitate de organizator cât și de moderator sau key-note speaker.

Profesor univ. dr. Linos-Alexandre SICILIANOS

Linos Alexandre SICILIANOS

           Născut la data de 9 mai 1960, în Atena, Grecia, Linos-Alexandre Sicilianos este absolvent al Facultății de Drept, a Universității din Atena, în anul 1983.

În 1984, a terminat un master în drept internațional la Universitatea Robert Schuman din Strasbourg, pentru a obține doctoratul, în 1990, cu mențiunea „foarte onorabil cu felicitările juriului”, la Universitatea Robert Schuman din Strasbourg. În același an, a obținut și autorizația de a dirija cercetarea, la aceeași Universitate Robert Schuman din Strasbourg. În acest context, trebuie menționate calificările sale de Fellow al Consiliului Europei (1986) și al Academiei de Drept Internațional de la Haga (1985).

În 1993 a fost ales lector la Facultatea de Drept a Universității Naționale și Kapodistriene din Atena. În 1999 a devenit conferențiar, în 2005 conferențiar și în 2011 profesor titular la aceeași Facultate.

Cariera sa academică s-a desfășurat și în străinătate, deoarece a fost invitat să predea și/sau să susțină prelegeri la diferite universități, academii și institute, printre care: Academia de Drept Internațional de la Haga, Institutul Internațional de Drept Uman, Institutul Absolvent de Studii Internaționale și de Dezvoltare din Geneva, Facultatea de Drept a Universității din Oxford, Facultatea de Drept a Universității Paris-I (Panthéon-Sorbonne), Facultatea de Drept a Universității din Paris-II (Panthéon-Assas), Facultatea de Drept a Universității Robert Schuman din Strasbourg, Facultatea de Drept a Universității din 'Aix-Marseille, Facultatea de Drept a Universității Naționale din Irlanda, Bancaja de derecho internacional-Cursos euromediterraneos, Castellon (Spania), Facultatea de Drept de la Universitatea Montesquieu, Bordeaux, Academia de Drept Internațional Umanitar și Drepturile Omului de la Universitatea din Geneva, Facultatea de Drept de la University College London (UCL), etc.

Rezultatele obținute în anii de cercetare desfășurată de profesorul Sicilianos au avut ca rezultat publicarea a peste 90 de articole de specialitate, studii, comentarii asupra practicilor judiciare, comunicări științifice pe teme specifice puse în joc în dreptul internațional, relațiile internaționale sau ale protecției internaționale. a drepturilor omului.

Profesor univ. dr. Ovidiu Predescu

Ovidiu Predescu

            Născut la data de 18 martie 1956, în municipiul Piteşti, jud. Argeş, domnul profesor universitar doctor Ovidiu Predescu a devenit, în anul 1981, licenţiat în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea  din Bucureşti, iar în anul 1998 a devenit doctor în „Drept” cu teza susţinută în „Drept penal”.

Se remarcă în pregătirea domniei sale diverse specializări postuniversitare: Ştiinţe penale (cursuri postuniversitare), Universitatea Bucureşti (1987-1988); Relaţii industriale, Florida International University şi Departamentul Muncii al S.U.A (curs de mediere şi arbitraj; curs de pregătire în domeniul relaţiilor industriale şi soluţionarea conflictelor de muncă – 1995); Administraţie publică, Scuola Superiore dell`Amministrazione dell`Interno, Roma, Italia (stagiu de formare pentru aleşii locali şi pentru funcţionarii din administraţia publică centrală şi locală din România – 1999).

Domnul profesor univ. dr. Ovidiu Predescu, este cercetător științific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și membru al Academiei Diplomatice din Londra, secretar general al Academiei de Științe Juridice din România, director fondator al publicațiilor „Dreptul”, precum și prim-vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România.

Activitate profesională:

- în magistratură;

- în avocatură;

- în administraţia publică centrală şi locală;

- în publicistica juridică;

- în învățământul superior juridic și în cercetare;

- autor a peste 100 de studii, comunicări și articole publicate în reviste și volume de specialitate din țară și din străinătate.

Prim-Vicepreședinte U.N.N.P.R. Doina ROTARU

Doina ROTARU

       Născută în data de 12.04.1955 în Municipiul București, doamna Doina Rotaru a devenit în anul 1979 licențiată în Drept a Facultății de Drept din București, continuând după momentul licențierii să participe permanent la cursuri de specializare de prestigiu, organizate atât în plan național, cât și internațional. În acest context amintim:

- specializarea în drept civil desăvârșită în anul 1986, sub coordonarea profesorului universitar doctor Savelly Silberstein, la Facultatea de Drept București;

- cursurile de specializare în drept comercial absolvite în anul 1992, organizate la Facultatea de Drept București, conduse de prof. univ. dr. Octavian Căpățână și prof. univ. dr. Stanciu Cîrpenaru.

Parcurgând cu rezultate spectaculoase drumul de la notarul stagiar al Sectorului 1 București la notar șef în cadrul Notariatului de Stat, doamna Doina Rotaru beneficiind de respect profesional și încredere personală, după transformarea notariatului de stat în notariat public, este aleasă Președinte a Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici București și apoi prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Competențele practice ale doamnei Doina Rotaru sunt relevante, consistente și conduc la realizarea unora dintre cele mai importante proiecte în materie - respectiv:

- realizarea Centrului Național de Date și Registre Notariale;

- înființarea și organizarea Institutului Notarial Român;

- dezvoltarea celui mai complex program informatic din domeniul notarial, respectiv programul informatic INOT.

Întreaga experiență practică a doamnei Doina Rotaru a fost și este utilizată în:

- programul de pregătire a studenților stagiari din cadrul Institutului Notarial - unde domnia sa coordonează Catedra de drept civil;

- în cadrul programului de pregătire pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție și a celor de la Curtea Constituțională, program pe care domnia sa îl coordonează;

- în cadrul Programului continuu de Reformă legislativă privind activitatea notarială.

Aprecierea internațională a fost confirmată prin alegerea doamnei Rotaru Doina în Comisia de Afaceri Europene din cadrul Consiliului Notariatelor Europene și în Comisia de Teme și Congrese a Uniunii Internaționale a Notariatelor.