De ce facultatea noastră?

În anul 1990, prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751 a luat ființă în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Ştiințe Economice și Juridice. În prezent, facultatea noastra functioneaza sub denumirea: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative si s-a infiintat prin HG nr. 403, publicata in Monitorul Oficial 348 din 12 aprilie 2021. Pregătirea se realizează pe două domenii de licență: Drept și Științe Administrative, ambele programe de studiu, Drept și Administrație publică, fiind acreditate conform legislației în vigoare.

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este o instituție de învățământ superior care își propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan național, cât și european. În acest scop, și în acord cu misiunea facultății, planul managerial este structurat pe o serie de obiecve care vizează cele două componente majore ale acvității noastre, și anume:

 • didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și Administrație publică;
 • de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile menționate.

Curricula universitară este una flexibilă, adaptată la cerințele pieței muncii și ale mediului socio-economic din România și Uniunea Europeană. Programele și modulele de studii sunt compatibile cu noile standarde naționale și europene în domeniu, studentul căpătând rolul cel mai important în procesul didactic-educativ. Dezvoltarea personalității studenților prin formarea continuă, stimularea gândirii critice, dezvoltarea deprinderilor și competențelor tinerilor și orientarea lor către autoinstruire, oferirea de modele profesionale și umane sunt modalitățile prin care se urmărește realizarea misiunii noastre.

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 • Drept
  • Drept 
 • Științe administrave
  • Administrație publică 

Învățământ cu frecvență redusă

 • Drept
  • Drept (la Galați și Buzău)

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Astăzi funcţionăm cu şase programe de master:

 • Specializarea Drept 
  • Dreptul european al afacerilor
  • Carieră judiciară
  • Ştiinţe penale şi criminalistică
  • Combaterea criminalităţii informatice
 • Specializarea Administraţie publică
  • Administraţie Publică şi Integrare Europeană
  • Guvernanţă şi Cooperare Transfrontalieră în Administrația Publică

CE CÂȘTIGI DACĂ ALEGI Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

 • Dreptul la un loc BUGETAT și dreptul la un învățământ de calitate, performant, numai în DOMENII ACREDITATE;
 • Dreptul de a primi BURSĂ (de performanță, de merit, de studiu, socială);
 • Dobândirea unei cariere solide, având posibilitatea da a găsi ușor un LOC DE MUNCĂ;
 • Dreptul de a învăța și de a aplica TEORIA ÎN PRACTICĂ împreună cu cei mai buni PROFESIONIȘTI ÎN DOMENIU (judecători, procurori, avocați, notari, economisești, filosofi, istorici, psihologi, sociologi etc.);
 • Dreptul de a accesa BURSE DE STUDIU ERASMUS+ în universități europene;
 • Dreptul la un loc gratuit în TABERELE STUDENȚEȘTI și de a adera, de a alege și de a fi ales în organizațiile studențești (Clubul studenților de la drept-LSG, AIESEC, Asociația studenților de la administrație publică Dunărea de Jos Galați);
 • Dreptul de a parcipa gratuit la orele de PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ la disciplinele fundamentale pentru ADMITEREA ÎN MAGISTRATURĂ, AVOCATURĂ, NOTARIAT și la workshop-uri, conferințe, mese rotunde și întâlniri cu specialiști, practicieni organizate de CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ în vederea pregării opme conform cerințelor impuse de piața muncii;
 • Dreptul de a opta pentru parcurgerea unor MODULE DE DISCIPLINE FACULTATIVE ATRACTIVE, menite să lărgească competențele generale necesare dezvoltării personalității, de exemplu: psihologia discursului, cultură și civilizație, argumentare etc., cât și de alege din mai multe DISCIPLINE OPȚIONALE pe acelea care răspund cel mai bine nevoilor pregătirii optime;
 • Dreptul de a beneficia de PRACTICĂ FACULTATIVĂ în cadrul unor instuții, precum: instanțe judecătorești, parchete, Penitenciar, Primărie, Prefectură, Consiliul Județean, etc; - Dreptul de a urma gratuit modulul INSTITUȚII EUROPENE, care cuprinde un pachet de discipline predate în limba engleză sau franceză de profesori din universități partenere din Europa, specialiști cu renume internațional în domeniul dreptului european.