ACORD GDPR – ALUMNI

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul prelucrării, transmiterii, portării şi stocării datelor cu caracter personal de către Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de Drept și Științe Administrative, iar aceste date corespund realității.

Scopul colectării datelor îl constituie constituirea bazei de date Alumni – Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” Galați. Aceste informații vor putea fi introduse de Facultatea de Drept și Științe Administrative în baza sa de date sub formă materială pe suport hârtie și electronică.

Am luat la cunoștință că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările si completările ulterioare.